Meddygfa Lon Ganol – Arolwg Cleifion Cyflym

Meddygfa Lon Ganol – Arolwg Cleifion Cyflym

Hoffwn i chi ystyried eich profiadau diweddar o’n gwasanaeth ni a’n darparu gydag adborth. Mae’r arolwg hwn yn gyfle pwysig i chi gael rhoi adborth ar y gofal a’r driniaeth a dderbyniwyd ac i wella gwasanaethau.

A yw fy ymateb yn gyfrinachol?
Ydy- ni all eich ymateb gael ei gysylltu a chi ac ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei basio ymlaen i unrhywun.

Oes rhaid i mi ateb?
Mae eich ateb yn wirfoddol. Gall aelod o’ch teulu neu ffrind ei lenwi i chi os nad ydych yn medro gwneud eich hunain.